Can't find what you want? Search here.

Wednesday, 7 January 2015

Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 2

*Dikemaskini pada 31 Disember 2014

Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid

Modul Offline Bahasa Malaysia SK
Modul Offline Bahasa Malaysia SJK
Modul Offline Bahasa Inggeris SK
Modul Offline Bahasa Inggeris SJK
Modul Offline Bahasa Cina SK
Modul Offline Bahasa Cina SJK
Modul Offline Bahasa Tamil SK
Modul Offline Bahasa Tamil SJK
Modul Offline Bahasa Arab
Modul Offline Bahasa Iban
Modul Offline Bahasa Kadazandusun
Modul Offline Matematik
Modul Offline Dunia Sains dan Teknologi - Elemen Sains
Modul Offline Dunia Sains dan Teknologi - Elemen TMK
Modul Offline Pendidikan Jasmani
Modul Offline Pendidikan Kesihatan
Modul Offline Dunia Muzik
Modul Offline Dunia Seni Visual
Modul Offline Pendidikan Moral
Modul Offline Pendidikan Islam

Modul Offline Gabungan Semua Mata Pelajaran Tahun 2 SK
Modul Offline Gabungan Semua Mata Pelajaran Tahun 2 SJKC
Modul Offline Gabungan Semua Mata Pelajaran Tahun 2 SJKT

Sumber : Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan  

Post yang berkaitan :
Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 1
Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tahun 3


No comments :

Post a Comment